Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931521 nr. 10

31 521
Taxibeleid

nr. 10
MOTIE VAN HET LID ROEMER C.S.

Voorgesteld 12 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige kwaliteit van het contractvervoer tekortschiet;

overwegende, dat de kwaliteit van het contractvervoer voorop moet staan bij het opstellen van bestekken en contracten;

verzoekt de regering om vóór 1 mei 2009 in overleg met alle belanghebbenden een aantal minimumeisen op te stellen dat de kwaliteit moet gaan waarborgen in het contractvervoer en deze minimumeisen voor te leggen aan de Kamer,

verzoekt voorts om na goedkeuring van de Kamer de decentrale overheden te verplichten om deze uiteindelijke minimumeisen op te nemen in hun bestekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Sap

Agema