Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 18

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 30 oktober 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De artikelen I tot en met III worden vervangen door:

ARTIKEL I

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

In het vierde lid van artikel 9 wordt «12 jaar» vervangen door: zes jaar.

ARTIKEL II

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid van artikel 37a wordt «12 jaar» vervangen door: zes jaar.

ARTIKEL III

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid van artikel 37a wordt «12 jaar» vervangen door: zes jaar.

Toelichting

Door deze wijziging wordt de ontheffing van sollicitatieplicht niet generiek toegekend. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het principe «werk boven inkomen». In principe werken mensen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.

De wijziging handhaaft de verkorting van de maximale ontheffingsperiode.

Van der Ham

Nicolaï

Van Gent


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.