Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 15

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nu een onderscheid gemaakt wordt tussen het «oude» en het «nieuwe» bestand van alleenstaande ouders in de bijstand bij de termijn van een aanbod;

van mening, dat alle alleenstaande ouders binnen zes maanden een aanbod van werk, scholing of een combinatie daarvan moeten krijgen;

verzoekt de regering geen onderscheid te maken tussen het «oude» en het «nieuwe» bestand en te bevorderen, in overleg met de gemeenten, dat alle alleenstaande ouders in de bijstand binnen zes maanden een aanbod krijgen, passend in de wet, van werk, scholing of een combinatie daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Spekman

Spies

Ortega-Martijn