Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 14

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN KARABULUT

Voorgesteld 30 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat alleenstaande ouders met een Wwb-uitkering en een ontheffing voor de sollicitatieplicht tot maximaal zes maanden een bedrag van € 183,00 per maand mogen bijverdienen;

overwegende, dat voor alleenstaande ouders met een Wwb-uitkering naast scholing en re-integratie ook de mogelijkheid moet bestaan om langer dan zes maanden gebruik te maken van de bijverdienregeling;

verzoekt de regering de maximering van de bijverdienregeling voor alleenstaande ouders met een ontheffing van de sollicitatieplicht te laten gelden voor de duur van de ontheffing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Karabulut