Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 11

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 29 oktober 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel D, artikel 9a, wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid wordt «vijf jaar»vervangen door: vier jaar.

B. In het vierde lid wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

C. In het vijfde lid, onder a, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

D. In het zesde lid wordt «vijf jaar»vervangen door: vier jaar.

E. In het negende lid wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

II

Artikel II, onderdeel C, artikel 38, wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid wordt «vijf jaar»vervangen door: vier jaar.

B. In het vierde lid wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

C. In het vijfde lid, onder a, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

D. In het zesde lid wordt «vijf jaar»vervangen door: vier jaar.

E. In het negende lid wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

III

Artikel III, onderdeel C, artikel 38, wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid wordt «vijf jaar»vervangen door: vier jaar.

B. In het vierde lid wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

C. In het vijfde lid, onder a, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

D. In het zesde lid wordt «vijf jaar»vervangen door: vier jaar.

E. In het negende lid wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

Toelichting

Bijstandsgerechtigden moeten zo snel mogelijk terugkeren naar de arbeidsmarkt, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt niet onnodig wordt vergroot. Voor kinderen vanaf vier jaar bestaat de mogelijkheid om naar de basisschool te gaan. Vanaf deze leeftijd is het voor alleenstaande ouders dus mogelijk om weer aan de slag te gaan. De leeftijd van het kind, geldend voor de ontheffing, kan dus worden verlaagd van vijf naar vier jaar.

Van der Ham