Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931510 nr. 6

31 510
Energierapport 2008

nr. 6
MOTIE VAN HET LID HESSELS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voldoende eigen vermogen van groot belang is voor de afgesplitste netbedrijven om zelfstandig en financieel gezond te opereren;

overwegende, dat bij de splitsing van de geïntegreerde energiebedrijven in netbedrijven en productie- en leveringsbedrijven, de netbedrijven als overheidsbedrijf over een grote solvabiliteit dienen te beschikken;

spreekt uit dat deze netbedrijven in de startbalans na afsplitsing dienen te beschikken over een eigen vermogen dat minimaal 50% uitmaakt van het totale vermogen;

spreekt voorts uit dat het percentage eigen vermogen als deel van het totale vermogen nadien slechts naar beneden mag worden bijgesteld, indien dit rechtstreeks voortvloeit uit door de Energiekamer goedgekeurde investeringen in het te beheren netwerk;

verzoekt de regering daartoe zo nodig het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders aan te passen of ander wettelijk instrumentarium in te zetten om dit bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hessels

Samsom

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jansen