Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631510 nr. 59

31 510 Energierapport

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rijksoverheid ook een taak heeft bij de financiële problemen bij DELTA omwille van de kerncentrale;

overwegende dat breder moet worden gekeken dan staatsdeelneming of niet;

verzoekt de regering, in overleg met de aandeelhouders van DELTA in navolging van het advies van de commissie-Balkenende naar oplossingen te zoeken voor de problemen bij DELTA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven