Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831506 nr. 2

31 506
De Antillen ... Maffia binnen het Koninkrijk?

nr. 2
INITIATIEFNOTA

Doel en opzet

Deze nota heeft als doel om, op een beknopte en geenszins volledige wijze, een globaal inzicht te geven in de mate van corruptie op de vijf Antilliaanse eilanden en Aruba. Het sfeerbeeld uit deze nota moet een aanzet zijn voor een parlementair onderzoek over de mate van corruptie op de Antillen.

Voor deze nota is het van belang te bepalen wat onder corruptie wordt verstaan. Een algemeen aanvaarde definitie van corruptie bestaat niet. De criminoloog Fijnhout heeft reeds eerder de bestanddelen van het begrip politiecorruptie opgenoemd. In het algemeen is volgens Fijnhout corruptie:

«Het ontvangen van enig persoonlijk voordeel door een ambtenaar in ruil voor een tegenprestatie, die wordt geleverd op grond van diens ambtelijke bevoegdheden. Het persoonlijk voordeel kan bestaan uit onder meer geld, giften, lucratieve opdrachten, baantjes en seksuele dienstverlening. Ook kan een categorie worden toegevoegd die neerkomt op het vermijden van nadeel: het wijken voor persoonlijke chantage.»

Binnen de politie kent men de term «naggen». Deze term staat voor norm afwijkend gedrag en wordt gedefinieerd als: «alles wat wordt gedaan of nagelaten dat in strijd is met de geldende normen en waarden.» Deze definitie voor de term naggen is ruimer dan het begrip corruptie, maar heeft echter een nadeel. Indien enige vormen van corruptie reeds algemeen geaccepteerd zijn, betekent dit dat juist het aan de kaak stellen van deze algemeen aanvaarde vormen van corruptie, afwijkend van de algemeen aanvaarde norm is.

Derhalve hanteer ik in deze nota de door Fijnhout benoemde definitie van corruptie.

Deze verkenning naar de mate van corruptie op de Antillen is als volgt opgebouwd:

1) Over de laatste 4 jaren (– 2e helft 2006) hebben wij alle krantenberichten van/en over corruptie in de Nederlandstalige Antilliaanse kranten (m.n. de Amigoe en het Antilliaans Dagblad) onderzocht en geselecteerd.

2) De PVV heeft een internetsite geopend genaamd: www.korompi.nl Via deze site zijn vele e-mails met tips over corruptie binnen gekomen.

3) Naast e-mails via bovenstaande site zijn vele e-mails via de site www.pvv.nl en individuele brieven binnengekomen.

Bij deze nota is een compilatie samengesteld van alle in het oog springende corruptie gerelateerde incidenten. Deze zullen worden bijgevoegd.

De informatie die via de site en via e-mails is binnen gekomen heeft grotendeels gediend als bevestiging van het sfeerbeeld van een intensief gecorrumpeerde maatschappij op de Antillen. Dit beeld was reeds vanuit de pers naar boven was gekomen. Daarnaast heeft de fractie van de PVV vele individuele meldingen betreffende corruptie ontvangen. Deze behoeven echter nader onderzoek, voordat zij publiekelijk kunnen worden gemaakt. Wel kan gesteld worden dat het sfeerbeeld uit de opgesomde corruptiegevallen de afgelopen vier jaren, door de binnengekomen e-mails en andere berichten wordt bevestigd. Mogelijk dat enkele berichten betreffende corruptiemeldingen kunnen worden meegenomen in een geïnitieerd parlementair onderzoek.

Uit de diverse krantenberichten komt een sfeer waarin verschillende vormen van corruptie een rol te spelen. Zoals:

– Nepotisme en vriendjespolitiek. Vrienden of familie om niet of tegen geld, beloften of waren, aantrekkelijke baantjes te verschaffen.

– De eenvoudige platte vorm van steekpenningen

– Eenvoudige zelfverrijking

– Handel en oplichting in onroerend goed.

– Kopen van stemmen.

– Grof misbruik van gezag.

Uit alle krantenberichten is een groot aantal personen gedestilleerd rondom wie sprake zou zijn van corruptie, of ander laakbaar gedrag. Hiervan is een top-5 samengesteld en deze is bijgevoegd.

Met deze nota wordt getracht een globaal beeld te krijgen van de mogelijke omvang van de corruptie op de Antillen. Dit beeld is echter maar het topje van de ijsberg. Het is absoluut noodzakelijk dit beeld te preciseren, teneinde te komen tot een gedegen beleid over de wijze waarop corruptie bestreden kan worden. Zo zou ik deze nota ook graag willen zien, als aanzet tot een parlementair onderzoek over de corruptie op de Antillen.

Derhalve de volgende aanbeveling:

Start een parlementair onderzoek naar de mate van corruptie op de Antillen.

Teneinde:

transparantie te verkrijgen in de mate van corruptie op de Antillen

inzicht in de mate van het nepotisme en vriendjespolitiek op de Antillen en de ontstane nadelen van deze corrupte uitingsvormen.

strafbare meldingen van corruptiezaken vanuit het parlementair onderzoek naar justitie door te zenden.

Curaçao

1. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 92% van de bevolking van Curaçao vindt dat corruptie de politiek en normen en waarden negatief beïnvloedt. Zowel jong als oud denkt dat de corruptie in de politiek hoog is en dat deze de komende jaren iets tot veel zal toenemen. Van de jongeren is 95% daar pessimistisch over gestemd. Op Bonaire zijn deze uitkomsten vergelijkbaar. Wat betreft de invloed op het politieke leven denken ondervraagden op Curaçao (92 procent) en Bonaire (83 procent) dat deze in ernstige tot zeer ernstige mate bestaat. (C99)

2. Gedeputeerde Eugene Rhuggenaath denkt dat er diverse politieke partijen zijn die hun sponsor (bedrijven en vakbonden) invloed geven op hun politieke beleid en stelt dat het natuurlijk wel voorkomt dat bedrijven een gunst kopen van de politiek.

Statenlid Adriaens zegt dat 90% van het campagnegeld afkomstig is van het bedrijfsleven. (C106)(C107)

3. Ex-gedeputeerden Ivar Asjes en Gerrit Schotte achten zichzelf niet corrupt omdat ze gebruik maken van wettelijke regels bij het zichzelf toebedelen van vele baantjes, ze achten zichzelf hoogstens opportunistisch. (C156)(C157)

GODETT/FOL

4. De broer van gedeputeerde Anthony Godett, Shandel Godett is aangesteld bij de Milieudienst op Curaçao zonder enige sollicitatie, ook negen anderen zijn daar door de politiek aangesteld. (C143)

5. FOL: Oefent druk uit op TelCuraçao om het programma van Nelson Pierre van de buis te krijgen. (C13)

6. Anthony Godett: Provoceert in dronken toestand politieagenten tijdens een zoekactie gericht op het vinden van illegalen. (C2)

7. Johnny Louisa Godett is de zoon van de Minister-President. Zijn naam staat samen met het bankrekeningnummer van zijn vader, de echtgenoot van de Minister-President, op een papiertje wat gevonden is bij drugsdealers. (C3)

8. Nelson Monte: tegen de FOL adviseur wordt een kort geding aangespannen om hem weer in de gevangenis te krijgen. Later ontvangt hij huisarrest, maar er wordt niet gecontroleerd waar hij zich bevindt. (C8)(C75)

9. Hedwiges Komproe, ex-Postdirecteur, zijn vrouw Lucette Komproe-Kwidama, oud-statenlid/Minister Rufus McWilliam en interim-Postdirecteur Roy Heerenveen zijn aangehouden in de Pinnacle-zaak, waarbij het O.M. een oplichting van een miljoen Euro onderzoekt. Ook de dochter van de Minister-President Nirayca Louisa Godett is verdachte in deze zaak. (C9)(C10(C11)(C12)(C16).

10. Urwin Sillé, nummer 21 op de FOL-lijst is via een politieke benoeming aangesteld als diensthoofd van de Milieudienst, hij werkt alleen ’s ochtends, de vorige diensthoofd is zijn beleidsmedewerker geworden. Hij zit 4 schalen hoger dan zijn voorganger. Verder heeft Sillé in zijn oude baan 4 jaar lang illegaal gif gespoten. (Milieudienst!) (C29)

11. Ernesto Godett, broer van de Minister-President wordt verdacht van bedreiging van de PAR-leider en latere Minister-President Ys door het in willen inhuren van een huurmoordenaar. (C41)

12. FOL-Leider Anthony Godett wordt in een megafraudezaak in hoger beroep veroordeeld tot 15 maanden celstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk. FOL-adviseur Nelson Monte kreeg 4 jaar celstraf. Ook wordt hij later opgepakt omdat hij een greep zou hebben gedaan in de FOL-partijkas. (C42)(C43)(C55)

13. Volgens de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen is de aankoop van het terrein van Fontein door de Fundashon Kas Popular (FKP) niet volgens de spelregels van good governance gegaan en heeft men niet zichtbaar gehandeld. Anthony Godett is bestuursvoorzitter van FKP. (L5)

14. Godett heeft ook ondeugdelijk bestuurd in de kwestie m.b.t. de benoeming van Ivar Asjes in de directie van overheids-nv Selikor. (L6)

15. Andere mensen en stichtingen die veroordeeld zijn in deze zaak: advocaat Johnny Winkel, zakenman Chris Winkel, ex-post N.V. directeur en ex-financieel manager van Post N.V. George Lichtveld en Edsel Lourens, de acquisiteur Rob Salas en de organisaties Stichting Papa Godett en Antillen N.V. (C44)(C45)(C46)(C47)(C48)(C49)(C50)

16. Minister-President Mirna Louisa-Godett bezoekt haar broer in de gevangenis en levert daar illegaal een mobiele telefoon af. Tevens wordt bekend in de Campo Allegro-zaak dat zij, tegen het advies van gezaghebber Richards-Dindial in, de weigering van Colombiaanse prostituees op Hato ongedaan heeft gemaakt (C52)(C84)

17. Oud-journalist en medewerker van gedeputeerde Ignacio, Edison Maduro (FOL) wordt opgepakt in verband met de Campo Allegro zaak. (C53)

18. De politieke partij FOL financiert haar campagne met omkoopgeld van verschillende aannemers. (C59)

19. Milanagela T., oud-secretaresse van gedeputeerde Godett en wijlen minister Komproe is als medewerkster van het keuringslokaal, wegens verduistering en geknoei met keuringskaarten, opgepakt door de Landsrecherche die ook het onderzoek leidt. (C96)

20. FOL-leider Anthony Godett bevestigt dat er binnen diverse overheids-nv’s FOL-leden zijn aangewezen als commissaris. Zo heeft FOL Mirna Godett bij UTS als commissaris aangesteld en bij brandstofdistributiebedrijf Curoil en oud-minister Richard Salas bij Curaçao Ports Authority, Salas is ook aangesteld in de directie van Fundashon Kas Popular. Godett stelt dat het gebruikelijk is dat regeringspartijen hun eigen mensen benoemen.(C102)

21. Reginaldo Carolina is in het verleden veroordeeld voor zijn aandeel in de lgo-suikerfraude. Hij is door de FOL aangesteld tot bestuursvoorzitter van de privatiseringsstichting die wordt opgeheven en vraagt een salaris van 17 000 gulden per maand. (C112)

22. Curaçao heeft 1,1 miljoen moeten uitgeven voor nieuwe kentekenplaten in de kleur oranje (kleur van Godett’s FOL). Na een paar dagen bleek het weggegooid geld, omdat de kentekenplaten niet aan de eisen voldeden en niet zichtbaar waren. (L12)

MINISTERRAAD EN STATEN NEDERLANDSE ANTILLEN

23. Raoul Henriquez, de secretaris van de Ministerraad heeft een document blind laten ondertekenen door de Minister-president waarin een commissie die hij zelf voorzit 25% loonsverhoging krijgt toebedeelt. Hij heeft dit toegegeven. (C140)

24. Het Statenlid Adriaens suggereert over de Minister van Verkeer Omayra Leeflang dat de Minister investeerders doorverwijst naar haar broer om een businessplan te maken. Zogenaamd omdat een businessplan van de broer van de minister sneller wordt goedgekeurd. (C117)

25. Klokkenluider Willem hekelt publiekelijk gebrek aan transparantie en accountability bij de Staten. Zo vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat de voorzitter en de griffier de beschikking hebben over een auto op kosten van de overheid, maar dat zij ook de maandelijkse autovergoeding krijgen en dat ze gebruik kunnen maken van een creditcard van de overheid, terwijl ze tevens kunnen rekenen op representatie-kosten die elk van de Statenleden maandelijks ontvangt. Andere Statenleden vragen zich af hoe Willem te weten is gekomen dat een aantal van hen thuis veel op kosten van de overheid belt, extra overuren opgeeft of meer kantoorbenodigdheden bestelt dan noodzakelijk. (C84)

26. De Ministers van de Nederlandse Antillen hebben voor de periode van 1 jaar een leasecontract afgesloten voor nieuwe auto’s. De auto’s worden gehuurd door een bedrijf dat toevallig de auto’s aanschaft bij een neef van de Minister-president de Jongh-Elhage. (C148)

27. Ex-minister van Justitie Ben Komproe heeft tijdens zijn ambtsperiode ingegrepen toen de gevangenisdirecteur het niet toestond dat de bordeelhouder Van Ierland kerstcadeautjes wil uitdelen in de gevangenis en hij «overrulede» dat besluit. (C85)

28. Volgens de huidige regeling kunnen ministers van de Nederlandse Antillen in 4 jaar tijd hun pensioen volgestort hebben en vanaf 45 jaar kunnen ze met pensioen. Ze krijgen dan 70% van hun laatstgenoten salaris. Parlementariërs kunnen dat in 16 jaar en kunnen er daarna over beschikken als ze 50 zijn. (C78)

29. Tilly Pikerie, ex-minister van Volksgezondheid is veroordeeld voor het gebruiken van de dienstwagen als prive-voertuig tot een voorwaardelijke straf en 15 000 gulden boete. (C28)

30. De minister van Volksgezondheid Gimena van der Gen geeft toe dat ze haar zus heeft gevraagd om te komen solliciteren bij de GGD. Zij werd ingeschaald op het hoogst haalbare bezoldigingsniveau. (C133)

31. Staten: De Staten van Nederlandse Antillen steggelen over de vraag of een veroordeling voor corruptie in strijd is met het lidmaatschap van de Staten (Anthony Godett). Volgens de Antilliaanse wet mogen dronkaards en landlopers uit het parlement geweerd worden. Uiteindelijk beslissen de Staten dat Statenleden veroordeeld voor corruptie hun zetel niet hoeven op te geven. (C14)(C15)

32. Rojer verdenkt Ex-ministerpresident Ys ervan (en weet het bijna zeker) dat hij illegaal tweedehands auto’s zou hebben geïmporteerd uit de V.S. Voor dit delict staat nu Franklin Sluis terecht en tegen hem werd een jaar celstraf geëist, welke uiteindelijk is omgezet in zes maanden voorwaardelijk en een boete van 15 000 gulden. Ys wordt verhoord vanwege eventuele betrokkenheid. Tevens geeft Ys twee keer salaris aan zijn chauffeur omdat deze ook zou optreden als zijn bodyguard. (C4)(C5)(C7)(C36)(C56)

33. Francis de Windt, de Secretaris van de Ministerraad wordt verdacht van verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. Hij tekende tientallen facturen voor drank, voedsel, keukenapparatuur en luiers die zijn ondergeschikten voor hun kinderen kochten. Tijdens rechtszitting blijkt dat de Windt dienstreizen als plezierreisjes gebruikte en dat hij met de creditcard van het eiland persoonlijke spullen liet aanschaffen. (C6) (M3)

34. Gevolmachtigd Minister van de Antillen Maurice Adriaens had op zijn plantage twee illegale werknemers en wist dat ze de papieren niet bezaten. (C24)

35. Bij Ben Komproe, de ex-minister van Justitie en zijn assistent Gilbert de Windt worden huiszoekingen gedaan in verband met de Campo Alegrozaak (bordeel) waarin witwassen en drugshandel centraal staan. (C32) (C33)(C34)

36. Minister-President Ys geeft 4 persoonlijke medewerkers aan het einde van zijn kabinet een bonus die wordt betaald uit gemeenschapsgeld en waar geen onderbouwing voor is. Dit schijnt inmiddels een normale praktijk te zijn. (C38)

37. Minister van Economische Zaken Errol Cova heeft 1,2 miljoen gulden gegeven voor de financiering van een waterpark aan een lokale ondernemer ondanks dat er negatieve adviezen lagen. Dit werd betaald uit een fonds met strenge regels die door de minister niet nageleefd werden. Volgens Jacob Gelt Dekker heeft hij hier zelf 225 000 gulden aan overgehouden.(C58)

38. Oud-Minister van Onderwijs Stanley Lamp, voormalig Onderwijs-directeur Rudy Riedel en ex-medewerkster van Onderwijs Selda Pulgar-Crijntje zijn als verdachten aangemerkt omdat het O.M. ze ervan verdenkt dat ze subsidiegeld van de Europese Unie zouden hebben verduisterd (C91)(92)(C93)

39. Oud-minister Ensley Bulo staat terecht voor het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij een vrouw om het leven kwam terwijl hij onder de invloed van alcohol was. (C60)

40. Verscheidene (Ex)ministers worden door de Landsrecherche onderzocht omdat ze de regels hebben geschonden met betrekking tot het verdelen van geld aan het bureau Telecommunicatie en Post, de UNA en bij het inhuren van het bedrijf Speedy Kopter, het betreft hier de ministers Leeflang en Ribeiro en de ex-ministers Komproe en Martina. (C63)(C64)(C65)(C66)

41. Het kabinet de Jongh-Elhage is van plan om 5 staatsecretarissen aan te stellen die nauwelijks iets te doen hebben en jaarlijks 1,5 miljoen gulden kosten. Deze staatssecretarissen hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als ministers, maar verdienen alleen 10% minder. (C127)

42. Voormalig gevolgmachtigde minister in Den Haag, Maurice Adriaens heeft zich gedurende zijn ministerschap schuldig gemaakt aan begrotingsoverschrijdingen en tegen bestaande vastgestelde procedures gehandeld. Dit blijkt een memo die zijn opvolger Carel Hasseth heeft verzonden naar de regering. (C128)

BESTUURSCOLLEGE EN EILANDSRAAD CURAÇAO

43. In Curaçao klagen drie chauffeurs het bestuurscollege aan omdat ze op non-actief zijn gesteld nadat er een nieuw Bestuurscollege is geïnstalleerd. Dit Bestuurscollege heeft zijn eigen chauffeurs meegenomen waardoor er nu op 7 gedeputeerden 10 chauffeurs zijn. Deze chauffeurs lopen overwerk-inkomsten mis.(C119)

44. Oud-gedeputeerde en Eilandsraadslid Gerrit Schotte is benoemd tot nieuwe directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting terwijl het huidige waarnemend hoofd al 7 jaar goed werkt en in die tijd is klaargestoomd voor de functie. Eilandraadslid Gerrit Schotte wordt beschuldigd van verzekeringsfraude door een inbraak te ensceneren. (C150)(L13)

45. De gedeputeerden Anthony Nicolaas en Burney Elhage waren beide in juli 2007 illegaal gedeputeerden omdat zij andere dienstbetrekkingen hadden die volgens de wet niet samen mochten vallen met het ambt van gedeputeerde. Verder eist het O.M. tegen gedeputeerde Nicolaas 12 maanden celstraf vanwege mishandeling van zijn echtgenote. (C154)(B14)(L11)

46. Gedeputeerde van Overheids-nv’s Getmar Caldera, Gedeputeerde van Infrastructuur Charles Cooper en interim-gezaghebber Kenneth Gijsbertha zijn alledrie werknemers van de Isla-raffinaderij waar het bestuurscollege mee moet gaan onderhandelen. (C104)

47. Gedeputeerde Ivar Asjes heeft de creditcard van het toeristenbureau in Curaçao gebruikt voor de aanschaf van persoonlijke spullen, waaronder een kostuum van 2600 Dollar. (C69)

48. De ex-gedeputeerde Hendrik Abrahams: Is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 voorwaardelijk voor het aannemen van steekpenningen en het valselijk declareren van een cheque. (C40)

49. Nadat Frensel Marchena gedeputeerde af was is er een baantje voor hem geregeld bij de afdeling Stafburo. Maar daar aangekomen blijkt er geen plek voor hem te zijn. Hij werkt thuis aan een opdracht voor het Stafburo, wat hij precies doet is onbekend. (C155)

50. Gedeputeerde Constancia: Bericht dat gedeputeerde na verkiezingen gaat werken in schaal 14 bij de Dienst voor de Arbeidszorg (Overheid). Er is geen sollicitatie verstuurd, wel een brief waarin staat dat er geen mededelingen over mogen worden gedaan. De broer van de gedeputeerde rijdt de dienstwagen in de prak (gedeputeerde heeft zelf geen rijbewijs) die Constancia had uitgeleend, dit is ten strengste verboden. Deze broer was ook aan een baantje geholpen door de gedeputeerde bij de Dienst Werk en Inkomen. Heeft na dit auto-ongeluk gelogen dat zij zelf reed in plaats van haar broer, toen dit uitkwam heeft ze haar ontslag aangeboden. (C18)(C27)(C31)

51. Gerrit Schotte, oud-gedeputeerde is benoemd bij de dienst Ruimtelijke Ordening op een vacature die helemaal niet bestond. (C142)

52. Bestuurscollege heeft een besluit genomen dat gedeputeerden een baan bij de overheid garandeert als de coalitie stopt en zij gedeputeerden af zijn. Hierdoor zijn buiten Constancia, de gedeputeerden Renfred Rojer, Sedney Ignacio en Rignald Lak gegarandeerd van een goedbetaalde baan na hun tijd als gedeputeerde. (Zie ook AD 16 april) (C19)(C20)(C21)

53. Ex-gedeputeerde David Dick is vrijgesproken van een strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door Antillen N.V. en eist schadevergoeding van het O.M. (C35)

54. Glen Cathalina, medewerker van gedeputeerde Eugene Rhuggenaath is ontslagen bij het accountantsbureau van de overheid SOAB omdat deze 7000 Dollar aan Cathalina had gegeven voor een dienstreis die nooit is doorgegaan, dat geld heeft Cathalina aan andere dingen uitgegeven. Blijft aan als medewerker van Rhuggenaath. (C62)

55. Het Bestuurscollege van Curaçao begroot 1 miljoen gulden aan de verplaatsing van een vlag van vóór het hotel Otrobanda naar het centrum van het Brionplein (C94)

56. Volgens een onderzoek van de Raad van Commissarissen van UTS heeft de directie van UTS «stelselmatig traag, ondoorzichtig en onvolledig gecommuniceerd». Ook zijn er grote financiële fouten gemaakt. De directeur van UTS oud-gedeputeerde Constancia moet vertrekken en krijgt een miljoen mee. Hij eist 5 miljoen vertrekpremie (1 miljoen x 2, auto vrij, ziektekosten vrij, pensioenpremie vrij en dat zijn hypotheek betaald wordt). (C109)

57. Gedeputeerde Nelson Pierre wil een eigen tv-programma genaamd «Transparensha», het geld voor dit programma wordt beschikbaar gesteld door de overheidsstichting StIP. Dit programma wordt uitgezonden in de 15 weken lopend tot de eilandsraadverkiezingen. (C131)

58. Raadslid César Prince is tijdens de onderhandelingen voor een nieuw bestuurscollege benoemd als nieuwe directeur van de Fundashon Wega di Number Korsou. Dit roept veel protest op. (C132)

59. Gedeputeerde Humprey Davelaar is naast gedeputeerde voor Volksgezondheid en Sociale Zaken voorzitter van het overkoepelend orgaan van buurtcentra Fesebako. GedeputeerdeEugene Rhuggenaath is naast gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme ook voorzitter van de stichting CTDF, dat is de stichting waaronder het toeristen bureau van Curaçao ressorteert. Als gedeputeerden controleren zij feitelijk zichzelf. (C158)(C159)

60. De Eilandsraad van Curaçao heeft besloten om voor 2 miljoen gulden nieuwe stemcomputers te kopen omdat Anthony Godett ze niet betrouwbaar genoeg achtte, dit terwijl de internationale computerexperts die er naar hebben gekeken zeiden dat er geen problemen waren. (C137)

61. Het Eilandsraadslid Nelson Pierre mag twee jaar lang van het Openbaar Ministerie niemand meer beledigen, doet hij dat wel, dan wordt een strafzaak wegens bedreiging niet geseponeerd. (C39)

62. Leden van de Eilandsraad van Curacoa hebben de salarissen van directeuren van Overheids-n.v.’s ter inzage gekregen, zij noemen deze buitenproportioneel. Zo verdient de directeur van Curoil Marcel Nicolina 29 000 gulden per maand. (C123)

FINANCIËN CURAÇAO

63. De politieke partij Forsa Kòrsou wil een baangarantie voor alle Landsambtenaren in de nieuwe staatskundige structuur. (C115)

64. Op Curaçao is er al jarenlang geen sprake van een rechtmatige en doelmatige subsidieverstrekking door hetbestuurscollege en er is geen enkele controle op de besteding van subsidiegelden, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. (C145)(L7)

65. De Algemene Rekenkamer stelt ook vraagtekens bij gedeputeerden die zich persoonlijk bemoeien met het verstrekken van onderstand, politici en ambtenaren die tegen forse betaling optreden als consultant bij het aanvragen van verblijfsvergunningen, het aannemen van meer ambtenaren ondanks een loonstop en onrechtmatige leningen ter waarde van 15 miljoen. (C147)

66. De laatste keer dat een jaarrekening van hetBestuurscollege van Curaçao was goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer was in 1988. (C74)

67. De pensioenen van gezagsdragers in de Nederlandse Antillen zijn zodanig geregeld dat de pensioenen zijn opgebouwd in de volgende termijnen: Statenlid 16 jaar, Minister 4 jaar, Gezaghebber en gedeputeerde 6 jaar en een eilandsraadslid 9 1/2 jaar. Tevens geldt er geen cumulatiebeding en kan een persoon dus meerdere pensioenen op elkaar stapelen. (L8)(C116)

68. Buitenproportionele salarissen directeurenoverheids-nv’s. (L8)

69. De pensioenen zijn op Saba zodanig (in vergelijking met Curaçao) dat een man die 18 jaar gedeputeerde is geweest en 28 jaar lid van de Eilandsraad 1050 gulden in de maand pensioen krijgt voor zijn tijd als gedeputeerde en 288 gulden voor zijn tijd als Eilandsraadslid.(C144)

70. De bestedingen uit de Stichting Wegenfonds Curaçao dat gevoed wordt vanuit de motorrijtuigenbelastingen zijn volstrekt oncontroleerbaar volgens de Algemene Rekenkamer. Er wordt structureel geen verantwoording afgelegd en het is onduidelijk waar het geld aan wordt uitgegeven. (C122)

71. In de periode 2003–2005 hebben overheid-nv’s voor een bedrag van 207,8 miljoen gulden aan obligaties in het eilandgebied gekocht, terwijl zij maar 55,9 miljoen aan dividend hebben uitgekeerd. (C135)

72. Het bestuurscollege van Curaçao heeft een obligatielening van 58 miljoen uitgezet in 2007 tegen 7,8 %, want dit had ze nodig om een oude obligatielening af te betalen. Deze obligatielening levert in totaal 130 miljoen gulden op. (C160)

73. Het Eilandgebied Curaçao heeft een lening (obligaties) uitgeschreven ter waarde van meer dan 60 miljoen in 2007. Dit is een 8% lening die loopt tot 2017. (C151)

AMBTENAREN CURAÇAO

74. Ondanks dat er een vacaturestop bij de overheid in Curaçao was heeft het Bestuurscollege in de periode 2003–2006 toch meer dan 350 ambtenaren extra aangenomen. (C152)

75. Minister Roland Duncan schat dat er door de creatie van het Land Curaçao 1000 ambtenaren teveel zullen zijn. (C153)

76. Directeur Fitzroy Dorand van de Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken (Scheepvaartsinspectie) is op non-actief gezet omdat de Inspectie Verkeer en Waterstaat Nederland een klacht tegen hem heeft ingediend. Hij wordt er van verdacht dat hij zijn eigen bedrijf Diza Maritine Services and Surveys heeft voorgetrokken bij werkzaamheden. (C108)

78. De Landsrecherche meldt dat op 20 juli 2005 er onderzoeken lopen naar 12 ambtenaren die als verdachte worden aangemerkt. In de eerste twee kwartalen van 2005 werden 13 politieambtenaren, 11 ambtenaren, 14 gezagsdragers en 21 burgers gehoord. (C100)

79. Lopez Ramirez was tegelijk Directeur van de Havenautoriteit en Commissaris van een stuwadoorsbedrijf tijdens onderhandelingen over een nieuwe havenconcessie. (C73)

80. Jopie Henriquez, lid van het managementteam van het toeristenbureau Curaçao heeft 62 000 gulden uitgegeven met de creditcard van het toeristenbureau aan persoonlijke uitgaven en moet dat nu terugbetalen. In september 2005 wordt hij opgepakt omdat hij verdacht wordt van de invoer van cocaïne via vissersbarkjes. (C72)(C111)

81. De directeur van de Curaçao Port Services Karel Aster wordt beschuldigd van het met terugwerkende kracht laten uitschrijven van een directeur, omdat deze directeur ook commissaris was van een bedrijf waar een 30-jarige concessie aan is verleend. (C70)

82. Het bestuur van het CTB (Toeristenbureau Curaçao) heeft, tegen alle regels in, haar eigen vergoeding met 300% verhoogd. Gedeputeerde Ivar Asjes zit in dit bestuur. Het BC keurt dit achteraf goed. (C71)

83. Hellen Chirino-Roosberg het hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties wordt verdacht van betrokkenheid bij de Pinnacle-zaak waarbij het O.M. een oplichting van een miljoen Euro onderzoekt. (C30)

84. Berichten duiken op dat 200 000 gulden van de Stichting Kinderbescherming is weggegokt in het casino. Hiervoor verantwoordelijk zouden zijn de voorzitter en penningmeester van de stichting Keith Carlo en Wladimir Martina (C51)(C81)(C82)

85. Het Eilandgebied Curaçao heeft 1664 ambtenaren in dienst. (C161)

86. Directeur Gregory Damoen van Financiën heeft toestemming gegeven aan een medewerker van Financiën om 50 000 gulden op te nemen bij de Centrale Bank uit de rekening van Financiën voor eigen gebruik. (C57)

87. Het St. Elisabeth Hospitaal heeft 9 miljoen gulden die bedoeld waren voor pensioenvoorzieningen uitgegeven aan andere doeleinden en nu is dat geld verdwenen. (C67)

88. Een anonieme immigratie-ambtenaar is opgepakt omdat ze geld verdiende met het afstempelen van valse documenten en het doorlaten van mensen voor geld. (C83)

89. Ex-directeur Fey van der Sijs en magazijnmedewerker Lau Mathilda van het Analytisch Diagnostisch Centrum zijn ontslagen respectievelijk veroordeeld voor een miljoenenfraudezaak bij dat ADC. (C113)(C114)

90. Sherman Hernandez, afdelingshoofd van de belastingdienst is gearresteerd op verdenking van het vervalsen van vergunningen voor Chinese ondernemers. Hij zou hiervoor smeergeld hebben ontvangen van de eigenaar van een Chinees restaurant.(C124)

91. Marcial Nicolina, ex-directeur van Curoil heeft een rechtzaak verloren omdat hij terecht was ontslagen vanwege zijn leeftijd. Hij eiste zo’n 3,6 miljoen gulden. Op het moment van ontslag verdiende hij zo’n 50 000 gulden per maand. (C129)

92. Gerrit Schotte wil functie van hoofd facilitaire dienst wel opgeven, maar eist hiervoor wel een andere functie. De rechter heeft reeds uitgesproken dat benoeming van Schotte een politieke benoeming was. (L1)

POLITIE/GEVANGENIS/O.M. CURAÇAO

93. Ex-officier van Justitie Gorstra is ingeschakeld om een vrijwaringsbrief voor Colombiaanse en Dominicaanse prostituees er door te drukken (volgens het O.M.). (C86)

94. Rutsel Martha: Oud-korpschef heeft opdracht gegeven tot het leasen van 25 politiewagens die niet geschikt waren voor politiewerk. Politie blijft met ongeschikte auto’s zitten en dient contract uit. Kopen was goedkoper geweest zo meldt de huidige korpschef Willems. (C1)

95. H. van Capella, een politieagent uit Curaçao is aangehouden bij de ontmanteling van een Colombiaanse smokkel-organisatie waarbij 200 kilo Cocaine in beslag is genomen. (C17)

96. Guido Leonora en Ruchene Tromp,agenten van het Hato-team zijn opgepakt op verdenking van drugshandel naar Nederland en zien 10 jaar tegen zich eisen, deze worden later veroordeeld tot 5 jaar. (C37)(C54)(att. 485)

97. Udumar Isodora, teamhoofd van de Hato-politieagenten staat terecht op verdenking van het doorlaten van drugskoeriers op vliegveld Hato, er zijn zeven getuigen die verklaringen tegen hem hebben afgelegd. (C61)

98. In 2004 zijn 4 politieagenten wegens drugspraktijken voor de rechter verschenen. (C68)

99. In 2001 zijn 30 gevangenisbewaarders bij de Bon Futuro gevangenis ontslagen wegens het plegen van strafbare feiten zoals het doorspelen van drugs en wapens aan gedetineerden. (C79)

100. Tijdens het carnaval van 2005 raken 4 politieagenten in een vuurgevecht met elkaar, daarbij wordt een omstander met een schotwond in zijn borst geraakt. 1 van de agenten die meeschoot was een politieagent uit St. Maarten die carnaval aan het vieren was. (C80)

101. Politie-agent Ronald R. heeft in totaal voor zo’n 16 000 gulden aan cash geld en sieraden gestolen van aangehouden mensen, hij is hiervoor veroordeeld tot 15 maanden cel. (C87)

102. Bewaker Bon Futuro L.D. wordt opgepakt omdat hij drugs de gevangenis heeft ingesmokkeld (C88)

103. Twee bewakers, E.E.P.I. en R.H.T. zijn opgepakt op verdenking van hulp tijdens de ontsnapping uit de Bon Futuro gevangenis van de crimineel Khalet Abow-Latheis. (C97)(C98)

104. H.W.P. is ambtenaar van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen en is opgepakt op verdenking van invoer van cocaïne en het aannemen van steekpenningen. (C118)

105. Bij de politie Curaçao werken 16 agenten die in het verleden in aanraking zijn geweest met justitie. Deze zijn al lang geleden door de korpsleiding voorgedragen voor ontslag, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De agenten hebben zich schuldig gemaakt aan verschillende feiten, zoals poging tot doodslag, drugshandel, verduistering, geweldpleging of jarenlange ongeoorloofde afwezigheid. Deze agenten krijgen nog steeds doorbetaald. Tevens heeft Politie Curaçao, om een cultuurombuigingsproces op te zetten, een consultant aangetrokken. Deze consultant Vic Pinedo, heeft een paar keer een driedaagse sessie in het Hilton georganiseerd en daarvoor reeds 544 000 dollar in rekening gebracht (Exclusief reis- en verblijfkosten)(C120)(C121).

106. De Commissie Evaluatie rechthandhaving heeft onderzoek gedaan naar de Politie Curaçao. Deze heeft gebrek aan alles: mankracht, middelen, discipline, opleiding en leiding. Verschillende agenten hebben een eigen beveiligingsbedrijf. Er hebben politieke benoemingen plaatsgevonden, waardoor niet-gekwalificeerde mensen zijn aangenomen. (C125)

107. Henry Panka, ex-runner voor de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen is schuldig bevonden aan het medeplegen van de invoer van cocaine. (C149)

108. 3 douaniers bij de douane Curaçao zijn op non-actief gesteld en worden verdacht van fiscale fraude en het aannemen van geld. (C141)

NEPOTISME/VRIENDJESPOLITIEK/OVERIGE FRAUDE CURAÇAO

109. De Raad van Commissarissen van brandstofdistributiebedrijf Curoil bestaat uit President-Commissaris en gedeputeerde Gelmar Caldera (FOL), voormalig Premier Mirna Godett (FOL), secretaris-generaal van de FOL Amerigo Thoddé en Statenlid Maurice Adriaens. Gedeputeerde Calderais ook President-Commissaris van de raffinaderij op Curaçao. (C108)

110. Randolph Gijsbertha: Is hoofd van de dienst Arbeidszorg en is dit geworden door connecties binnen de MAN (waar zijn broer prominent lid is). Hij is aangesteld zonder sollicitatieprocedure door Charles Cooper (MAN) (C22)

111. 2 PLKP-leden zijn door demissionaire ministers benoemd in de Raden van Commissarissen van het Analytisch Diagnostisch Centrum en Post NV door de ministers Cova (PLKP) en Ersilia de Lanooy (PNP). (C25)(C26)

112. In februari is Franklin Sluis veroordeeld voor corruptie en in april krijgt Sluis een baan als Post Master General bij de overheid; dit blijkt later toch niet acceptabel en dan gaat de baan naar Richard Salas, een oud-minister, die dat overigens nog niet schijnt te weten. (C89)(C90)

113. De aan te stellen directeur van de luchtverkeersleiding op Curaçao is een familielid van de Directeur directie-luchtvaart Siegfried Fransisco. (C105)

114. Het bestuurscollege op Curaçao van FOL, PKLP en MAN vervangt alle PAR en PNP bestuursleden van stichtingen en commissieleden met eigen aanhangers. (C103)

115. Op 17 maart 2006 staat in de Amigoe dat de politieke partijen van Curaçao op Eilandsniveau PAR, MAN, PNP, LNPA en Rignald Lak in de komende tijd zo’n 69 commissariaten bij 14 overheids-nv’s hebben te verdelen. Hiervoor hebben ze een speciale commissie in het leven geroepen, waarin elke partij van het bestuurscollege een vertegenwoordiger zal hebben. (C123)

116. Bestuurslid van de PAR Willam da Costa Gomezvoert voor een bedrag van 35 000 per maand interim-management uit aan de Stichting Studiefinanciering Curaçao. (C134)

117. Advocaat en FOL-sympathisant Johnny Winkel die eerder veroordeeld was voor corruptie in de megafraudezaak heeft nu een opdracht gekregen van het Bestuurscollege van Curaçao om voor 100 000 gulden een campagne op te zetten tegen de slotverklaring. (C138)

118. De Dienst Werk en Inkomen en de Milieudienst sluiten een contract af met de FOL-sympathisant Johnny Winkel die eerder veroordeeld was voor corruptie in de megafraudezaak waarin ze voor 34,50 gulden per vierkante meter kantoorruimte huren. Normale prijzen in die buurt liggen rond de 25 gulden per vierkante meter. Het gaat om een bedrag van rond de 38 000 gulden per maand. (C139)

119. Niet alleen politieke vriendjes worden benoemd als commissarissen bij Overheids-nv’s, ook bekende journalisten worden door het Bestuurscollege geïnstalleerd als commissarissen bij deze nv’s. (C146)

120. Cees Lutgendorff: Adviseerde bedrijven om politici om te kopen, want het is, volgens hem, gebruikelijk op Curaçao «dat politici worden betaald om daarvoor opdrachten terug te krijgen». (C23)

121. Twee oud-directeuren van de Girobank, Hubert Martha en Louis Bergman worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en fraude in de Girobankzaak.(C76)(C77)

122. Fundashon Kas Popular is een overheidsstichting die als doel heeft om de woningnood onder minderbedeelden te huisvesten. Deze stichting heeft privé-terreinen aangekocht die ongeschikt zijn voor bebouwing. (C130)

St. Maarten

Bestuur:

123. St. Maarten Island Council member Gracita Arindell zegt in een lezing voor de Rotaryclub «We live under a governmental system that allows governmental contractors, licensees and family members to benefit not from their contributions to the well being of this small society, but because they are simply family members, political supporters or contractors doing business with the government. (M19)

124. Marcel Gumbs: Senator voor de Democratische partij wordt beschuldigd van het in elkaar slaan van een persoon in een restaurant. (M4)

125. Gouverneur St. Maarten: Er blijkt in de afgelopen 15 jaar ministens 1 gouverneur te zijn opgepakt voor corruptie. (M6)

126. Hoge politieofficier aangehouden op Sint Maarten. Betreft hoofdinspecteur van politie Churchill Marsden, vanwege fraude met immigratiepapieren. (L3)

127. De Executive Council van St. Maarten tekent in de Intaquin-affaire een Letter of Intent met het bedrijf Intaquin om de riool en water-voorziening over te nemen. Zonder overleg met de Island Council geeft zij zonder motivatie, na protest van inwoners het contract aan GEBE (overheidsbedrijf) een mega-claim volgt daarop van Intaquin.(M8)

128. Sarah Wescott-Williams en William Marlin zijn beide partijleider van de twee partijen die die St. Maarten rijk is. Beide geven ze ruiterlijk toe dat ze in hun campagnefondsen gelden hebben ontvangen van bouwbedrijven die ook projecten zijn gegund op het eiland. (M10)(M11)

129. De regering van St. Maarten geeft 225 000 gulden aan een feest (Summerfest) uit dat toerisme zou moeten aantrekken terwijl ze normaal moeilijk doen om geld aan festiviteiten uit te geven. De zoon van Commissioner Sarah Wescott-Williams (Andy Wescott) organiseert het feest. (M16)

130. Toen een illegale vrouw in St. Maarten was opgepakt en op het politiebureau zat kwam een woedende Commissioner langs op het politiebureau die haar kende. Later belde de Gouverneur op dat de vrouw kon worden vrijgelaten omdat er een verblijfsvergunning voor haar was getekend.(M18)

131. Directeur van immigratie Marsdin op St. Maarten vraagt zich af waarom Commissioner Roy Marlin niet onderzocht wordt omdat hij een tankstation, een rotonde, een hotel en meerdere huizen en grond heeft gekocht. Marlin ontkent niet dat hij dit allemaal gekocht heeft, maar wil er geen woorden aan vuil maken. (M25)

132 Commissioner op St. Maarten Louie Laveist wordt er door de Gouverneur van beschuldigd dat hij 600 werkvergunningen op zijn bureau heeft. Laveist ontkend dit en zegt dat als het wel zo was, hij ontslag zou nemen. (C136)

133. De Executive Council van St. Maarten betaald geen premies over de pensioenen van ambtenaren uit aan het pensioenfonds. (M22)

Politie/gevangenis:

134. Bij de politie op St. Maarten zijn in 19 maanden negen politieagenten gearresteerd omdat ze verdacht werden van afpersing of omkoping. (M26)

135. Commissaris van de politie op St. Maarten, Marcel Loor is gearresteerd op verdenking van het vervalsen van documenten en op het aannemen van steekpenningen. (M27)

136. Loor blijkt 9 politiemensen te hebben ingehuurd voor zijn eigen bewakingsbedrijf. Het is voor politiemensen verboden voor een bewakingsbedrijf te werken. (L2)

137. Politie St. Maarten: Wordt verdacht van diefstal bij een arrestatie, er volgt geen actie vanuit O.M. of de Politie. (M2)

138. Giovanni Sprott is een politieagent die na 3 en een 1/2 jaar schorsing weer aan het werk mag nadat blijkt dat het beveiligingsbedrijf dat hij naast zijn werk had op naam van zijn vrouw bleek te staan.(M5)

139. Een politieagent uit St. Maarten, waarvan de initialen C.A.R. zijn wordt verdacht van meerdere overvallen waar hij gebruik maakte van politie-informatie en er wordt 9 jaar tegen hem geëist. (M9)

140. Politie-brigadier Carlito.H.N. te St. Maarten is opgepakt in verband met een roofmoord. (M12)

141. R.F.R, een gevangenisbewaker van de Point Blanche gevangenis in St. Maarten is opgepakt omdat hij drugs en mobieltjes verkocht aan gevangenen. (M13)

142. Directeur Rudsel Ricardo wordt door een bewaker beschuldigd van het aanstellen van personeel met een criminele achtergrond, het toelaten van drugs en mobieltjes en het toestaan van seksuele relaties tussen personeel en gevangenen. (M14)

143. Politieagente in St. Maarten Deborah Chanella Hodge is veroordeeld voor handel in hard drugs. (M20)

144. Politieagenten op St. Maarten ontkennen de verhalen dat zij bewust op zoek gegaan zijn naar illegale Chinese immigranten om hun te vertellen dat ze alleen op het eiland konden blijven als ze duizend Dollar zouden betalen. Twee agenten zijn in verband met deze zaak opgepakt. (M23)

145. Minister van Justitie David Dick tekent een overplaatsingsformulier voor het hoofd van de politie van Sint Maarten Derrick Holiday, enkele uren voordat Holiday van zijn bed wordt gelicht door de politie. Het is onwaarschijnlijk dat Dick dit niet al wist. (L4)

Openbaar Ministerie:

150. Cor Merx, de Hoofd-Officier van Justitie in St. Maarten heeft elf gevangenen op eigen houtje eerder vrijgelaten uit de gevangenis in ruil voor geld dat ze aan hem persoonlijk betaalden. (M15) Later wordt hij opgepakt op verdenking van corruptie, hij heeft zelf ook toegegeven en werkt mee met justitie (M21) Hij had naar eigen zeggen op St. Maarten een deal met zijn O.M. gesloten dat hij niet vervolgd zou worden voor corruptie als hij het eiland zou verlaten. Dit is volgens hem bewust niet op papier gezet. (M22)

Fraude:

151. Nieuwe Post N.V.: Werkneemster wordt op verdenking van fraude op non-actief gezet. (M1)

152. 2 vrouwelijke werknemers van het Census Office op St. Maarten zijn verdacht van het wegwerken van een substantiële hoeveelheid geld. (M17)

153. Op St. Maarten zijn 3 immigratiemedewerkers, een zakenman en een ambtenaar opgepakt op verdenking van mensenhandel en drugssmokkel. (M24)

154. Kurt Ruan: Ambtenaar wordt verdacht van het verkrachten van een mannelijke Nederlandse stagiair, maar wordt later niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. (M7)(att. 494)

Bonaire

Ramoncito Booi

Ramonicito Booi, UPB-partijleider en statenlid voor Bonaire wordt door de voorzitter van de Kamer van Koophandel op Bonaire ervan beschuldigd dat hij zich heeft omringd door een groot aantal personen die absoluut niet functioneren en die daarnaast erg veel geld verdienen, terwijl deze mensen daar helemaal geen recht op hebben. (B6)

Ramoncita Booi heeft het diensthoofd Domeinheer Pieters van Bonaire op non-actief gezet omdat deze tijdens de verkiezingen op de lijst van de oppositie heeft gestaan daardoor kan van Pieters, aldus Booi, niet verwacht worden dat deze adequaat kan werken als adviseur van een Bestuurscollege waar hij actief tegen heeft gestreden. (B15)

Met betrekking tot de nadere handel en wandel van de heer Booi, verwijzen wij tevens naar de televisie uitzendingen van NOVA in februari dit jaar over corruptie op de Antillen, alwaar bleek dat Booi erkende rekeningen van zijn stemmers te betalen. Hij vond dit geen kopen van stemmen, omdat indien hij het niet deed een ander het wel deed en hij dus de stemmen kwijt raakte. Daarnaast wordt het hele, zogenaamde Zwartboek, uitgegeven door de Fundashon Bon Gobernashon Bonaire, gedateerd 24 oktober 2007 bij deze nota gevoegd.

VLIEGVELD BONAIRE (bron; rapport Alg. Rekenkamer)

Investeringen luchthaven Bonaire – onderzoek 1 maart 2007

– de voorbereiding van het totale investeringsproject was gebrekkig

– de basis voor besluitvorming was onvoldoende

– de (centrale) regie en coördinatie was onvoldoende en niet-transparant

– verantwoording door het Bestuurscollege aan de Eilandsraad over de uitvoering was onvoldoende

– er zijn voor 1.7 miljoen onnodige kosten gemaakt

– de ordelijkheid en controleerbaarheid waren volstrekt onvoldoende, de investeringen waren slecht controleerbaar

– de overdracht van 6667 000M2 grond aan BIA is onrechtmatig

– de overeenkomst met het consortium van aannemers heeft er voor gezorgd dat er geen concurrentie tussen leveranciers heeft bestaan en heeft het Eilandgebied onnodig afhankelijk van het consortium gemaakt

– met uitzondering van de investeringen die door de Sector Interne Deskundige van het Departement van Financien (SID) en de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Ontwikkeling Antillen (USONA) zijn gefinancierd is onzekerheid blijven bestaan over de rechtmatigheid en doelmatigheid.

OVERIG BONAIRE

155. De Politie Bonaire gebruikt de politieboot voor racen en niet voor politietaken en brengt daarmee zwemmers en surfers in gevaar. (B1)

156. Hoofdinspecteur Daantje van Bonaire vertrekt om onduidelijke redenen, maar krijgt een baan op regeringsniveau aangeboden, en passant wordt vermeld dat alle van Bonaire vertrokken hoofdinspecteurs een baantje op regeringsniveau hebben gekregen. (B2)

157. Het Bestuurscollege van Bonaire heeft het hoofd van Financiën Genaro volgens de rechter volstrekt onrechtmatig ontslagen. Deze mag tot aan zijn pensioen zijn salaris bij de bank ophalen. Hij is ook ontslagen als directeur van een overheids-N.V. Daar is hij vervangen door oud-gezaghebber Richard Hart, deze verricht dat werk voor de somma van 40 000 gulden per maand (B3)(B4)

158. Het Bestuurscollege van Bonaire verkoopt een lap grond voor 3,50 gulden per vierkant meter aan een ex-politicus van het UPB, en hij verkoopt dat vrijwel direct door voor 5 gulden per vierkante meter aan een projectontwikkelaar (B5)

159. Het Kadaster en Hypotheekwezen op Bonaire krijgt 109 000 Euro van de minister van Financiën voor de aanschaf van 2 auto’s. (B7)

160. Op Bonaire heeft de oppositiepartij PDB een motie ingediend (die het niet heeft gehaald) waarin de gezaghebber wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de vermeende overtreding van de wettelijke regels en verduistering door de gedeputeerden Burney Elhage en James Kroon en het dagelijks bestuur van de Fundashon Wega Di Numbre Bonaire. (B14)

161. De Commissie Evaluatie rechthandhaving heeft ook onderzoek gedaan naar de Politie Bonaire en daar geconstateerd dat de organisatie deficiënt is en de korpschef alleenheerser was bij de politie omdat hij het managementteam had ontslagen.(B8)

162. De nieuwe Landsminister El Hage uit Bonaire was verbaasd dat hij de rekening van zijn hotelkamer niet kon declareren bij de overheid en vloog daarom dagelijks op en neer naar Bonaire. (B9)

163. Benito Dirksz. de lijsttrekker van de Bonairiaanse partij PRO wordt er van beschuldigd dat hij middels een Dominicaanse firma meerdere personen op Bonaire heeft opgelicht voor meer dan $ 200 000 (B10)

164. Maria Goeloe, secretaresse en in de eerste graad familielid van gedeputeerde Reginald Dortalina van Bonaire krijgt de erfpacht over 10 000 vierkante meter grond waar plannen zijn om toeristische activiteiten te ontplooien. Deze aanvraag is met voorrang behandeld. (B11)

165. Het eilandsbestuur van Bonaire is voornemens om gedeputeerde Yonchi Dortalina te benoemen tot directeur bij de vuilophaaldienst. (B12)

166. Herbert Piar, de directeur van de Fundashon Cas Boneiriano wordt door accountantskantoren beschuldigd van grote fraude en gebruik van de credit card van de stichting voor eigen gebruik. Hij heeft dit toegegeven, maar eist als afkoopsom voor zijn vertrek een half miljoen gulden. Hij wordt ontslagen en krijgt van de rechter een schadevergoeding van 78 000 gulden toegewezen. (B13)

Saba en St. Eustatius

167. Menno van der Velde, de Island Secretary van Saba is opgepakt wegens huiselijk geweld. (S1)

168. Op St. Eustatius is de Pennningmeester van medefinancieringsorganisatie AMFO verdacht van betrokkenheid van fraude met ontwikkelingshulp. (S3)

169. Politieagenten in Saba worden onderzocht omdat ze rijbewijzen zouden hebben verkocht. (S2)

Aruba

170. Aangifte van Rudy Lampe en Armans Hessels (beiden RED) tegen minister-president Nelson Oduber en minister Briesen. Mogelijke valsheid in geschrifte in het havenproject op Aruba. (L10)

Bij deze nota wordt gevoegd:

– Het Zwartboek uitgegeven door Fundashon Bon Gobernashon Bonaire.

– Een Excel uitdraai van alle krantenberichten, genummerd met data en bronvermelding.

– Een top 5 corrupte politici/bestuurders.

– Een gebonden uitdraai van vele krantenartikelen genummerd van 1 t/m 170.

– Een personenregister van betrokken personen in de krantenartikelen.

Deze bijlagen zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.