Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131501 nr. 8

31 501 Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 maart 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel N, komt te luiden:

N

Artikel 22.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het zevende lid wordt, onder vernummering van het achtste en negende lid tot negende en tiende lid, een lid ingevoegd, luidende:

8. Titel 9.5 is niet van toepassing op gedragingen, voor zover daaromtrent voorschriften gelden, die zijn gesteld bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

2. In het negende lid (nieuw) wordt «Hoofdstuk 10 is niet van toepassing» vervangen door: Artikel 9.5.2 en hoofdstuk 10 zijn niet van toepassing.

3. In het tiende lid (nieuw) wordt «Hoofdstuk 10, met uitzondering van titel 10.7, is niet van toepassing» vervangen door: Artikel 9.5.2 en hoofdstuk 10, met uitzondering van titel 10.7, zijn niet van toepassing.

Toelichting

Deze tweede nota van wijziging betreft een correctie van wettechnische aard als gevolg van een eerdere wetswijziging en heeft geen beleidsmatige gevolgen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma