31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN HEIJNEN

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Rijkstraineeprogramma een belangrijk instrument is om jonge getalenteerde mensen voor de rijksdienst te werven;

overwegende, dat onder de huidige regelgeving rijkstrainees na afronding van hun traineeship uitsluitend bij hun moederdepartement kunnen solliciteren op een vervolgplaatsing;

overwegende, dat het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst geschoeid is op de gedachte dat toe wordt gewerkt naar één rijksdienst;

verzoekt de regering in dat kader ervoor zorg te dragen dat rijkstrainees na hun traineeship niet langer gebonden zijn aan hun moederdepartement voor een vervolgplaatsing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Heijnen

Naar boven