Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031490 nr. 263

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 263 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overzichten spreiding van de rijkswerkgelegenheid, inclusief de masterplannen rijkskantoorhuisvesting, slechts een momentopname bevatten en vooruitkijken, maar onvoldoende inzicht geven in de historische dynamiek van rijkswerkgelegenheid;

voorts constaterende dat de cijfers door methodologische verschillen niet goed met elkaar vergeleken kunnen worden;

overwegende dat het voor het realiseren van een evenwichtige economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland van belang is om de spreiding en ontwikkeling van rijkswerkgelegenheid op langere termijn op dezelfde wijze in kaart te brengen;

verzoekt de regering, een uniforme methodiek te hanteren en een historische analyse op te nemen in toekomstige rapportages, en de Kamer hierover te informeren voor 1 maart 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen