31 490
Vernieuwing van de rijksdienst

nr. 17
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 17 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vernieuwing van de rijksdienst onder meer een reductie van circa 12 000 formatieplaatsen inhoudt in de periode 2008 tot en met 2011;

overwegende, dat deze taakstelling is verdeeld over ministeries en over beleid, toezicht en uitvoering;

overwegende, dat de werkloosheid per provincie aanzienlijk uiteenloopt;

overwegende, dat volgens het CPB de werkloosheid in Nederland aanzienlijk dreigt op te lopen;

verzoekt de regering deze taakstellingen niet onevenredig te doen neerslaan in de verschillende provincies in ons land en – als het enigszins kan – de provincies met de hoogste werkloosheid te ontzien;

verzoekt de regering de Kamer te informeren over de feitelijke verdeling van deze taakstelling over de provincies, zowel relatief als absoluut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schinkelshoek

Van Raak

Naar boven