Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531490 nr. 160

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 160 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 150

Voorgesteld 23 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is, agrarische keuringsdiensten samen te voegen tot twee publiekrechtelijke zbo's en onder het publiek domein te brengen;

constaterende dat om de exportpositie van de Nederlandse land- en tuinbouwsector te bevorderen een kwalitatief goede vorm van aansturing en toezicht bij de keuringsdiensten noodzakelijk is;

verzoekt de regering, in samenwerking met de betreffende plantaardige agrarische keuringsdiensten de borging van de publieke belangen in de governancestructuur te verbeteren en de huidige uitvoeringstructuur in stand te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Schouw