Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431490 nr. 135

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2013

Met het oog op het Algemeen Overleg van woensdag 13 november 2013 over het Masterplan Rijkshuisvesting, stuur ik u een afschrift van mijn antwoordbrief aan de Kamerleden Van der Steur en van der Linde1. Dit naar aanleiding van hun schrijven van 16 oktober 2013.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer