Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 110

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 110 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wijzigingen in het rijkshuisvestings- en vastgoedbeleid sociale en economische gevolgen hebben voor de verschillende regio's in Nederland;

constaterende dat de regering voor de zomer van 2013 met een samenhangend voorstel Rijkshuisvesting komt, waarover de Tweede Kamer zich vervolgens kan uitspreken;

verzoekt de regering, in dat samenhangende plan tevens voorstellen op te nemen voor eventuele compenserende maatregelen indien een of meerdere regio's ernstig nadeel ondervinden van de voorgenomen plannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg