Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 109

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat structurele leegstand van gebouwen onwenselijk is;

constaterende dat

  • door inkrimping van de rijkshuisvesting en een groeiend overschot op de kantorenmarkt een alsmaar groter wordende transformatieopgave ontstaat voor lege kantoorgebouwen;

  • er veel expertise voor herbestemming aanwezig is bij het H-team;

  • bepaalde gemeentes, waaronder Den Haag, tot prestatieafspraken willen komen met de rijksoverheid ten aanzien van herbestemming van voormalig rijksvastgoed;

voorts overwegende dat het Rijk bij uitstek het goede voorbeeld kan geven voor transformatie van leegstaand vastgoed;

verzoekt de regering om, op korte termijn voor al haar leegstaande of vrijkomende vastgoed een passend transformatieplan op te stellen waarmee transformatie op korte termijn geconcretiseerd kan worden in samenwerking met de betreffende gemeentes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries