Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 108

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 108 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S.

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bovenop taakstellingen uit het verleden, een forse taakstelling tot verkleining van de rijksdienst moet uitvoeren en dat die taakstelling opnieuw vraagt om ingrijpende beslissingen inzake de rijkshuisvesting;

overwegende dat het nog verder verdwijnen van rijksdiensten uit dunbevolkte gebieden en regio's met een eenzijdige economische structuur relatief grote gevolgen heeft;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de taakstelling door middel van tijdige en actieve coördinatie tussen alle betrokken organisaties te voorkomen dat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg per saldo onevenredig hard worden getroffen;

verzoekt de regering voorts, voor 1 mei 2013 per provincie uitgewerkte plannen voor de huisvesting van rijksdiensten, inclusief Defensie, politie, justitie, gevangeniswezen, UVW, Kamers van Koophandel, inspectiediensten en overige zbo's aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van der Linde

Paulus Jansen