Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 107

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wijzigingen in het rijkshuisvestings- en vastgoedbeleid verregaande sociale en economische gevolgen hebben;

constaterende dat de regering voor de zomer van 2013 met een samenhangend voorstel Rijkshuisvesting komt waarover de Tweede Kamer zich dan kan uitspreken;

verzoekt de regering, geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat de Tweede Kamer over het totaal van huisvestingsportefeuilles geïnformeerd is en zich over de samenhangende effecten heeft kunnen uitspreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Toorenburg