Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 106

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wijzigingen in het rijkshuisvestings- en vastgoedbeleid verregaande sociale en economische gevolgen hebben;

constaterende dat de regering voor de zomer van 2013 met een samenhangend voorstel Rijkshuisvesting komt waarover de Tweede Kamer zich dan kan uitspreken;

verzoekt de regering, zorgvuldig en gecoördineerd beleid te voeren voor alle huisvestingsportefeuilles en in het samenhangende voorstel voor zover mogelijk aan te geven wat de werkgelegenheidseffecten van het totaal van huisvestingsportefeuilles zijn als gevolg van al genomen of nog te nemen locatiebesluiten over ten minste de gerechtelijke kaart, het gevangeniswezen, de Nationale Politie en meldkamers, de belastingkantoren en Defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Toorenburg