Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 104

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 104 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2013

Hierbij bieden wij u aan het op 17 januari 2013 door ons vastgestelde rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties1.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer