Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331490 nr. 100

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2012

Met uw brief d.d. 24 oktober jl. heeft u namens de tijdelijke commissie ICT ten behoeve van het parlementair onderzoek ICT-projecten om een overzicht gevraagd van àlle ICT-projecten en om een overzicht van de (markt)partijen, bureaus en externe organisaties die betrokken zijn bij de ICT-projecten zoals opgenomen in de Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten.

In een mailwisseling tussen u en de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijksdienst is afgesproken het gevraagde overzicht te beperken tot projecten boven de € 5 miljoen. De oorspronkelijke vraag zou immers ook betrekking kunnen hebben op kleine verhuisprojecten met een ICT-component.

Conform afspraak doe ik u hierbij een overzicht toekomen van:

  • De ICT-projecten binnen het Rijk met een meerjarig budget van meer dan € 5 miljoen; deze projecten zijn niet in de Jaarrapportage en het Rijks ICT-dashboard opgenomen, omdat zij door de ministeries niet als hoogrisico project met een budget van meer dan € 5 miljoen zijn aangemerkt of het budget minder dan € 20 miljoen bedraagt.1

  • De externe organisaties die betrokken zijn bij de ICT-projecten die zijn opgenomen in de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk en het Rijks ICT-dashboard. Dit betreffen de ICT-projecten met een meerjarig budget van meer dan € 20 miljoen of projecten met een meerjarig budget van € 5 miljoen die door de ministeries als risicovol zijn aangemerkt.1

De ministeries die in het overzicht ontbreken hebben geen ICT-projecten waarop de vraagstelling betrekking heeft.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer