Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031487 nr. 8

31 487 (R 1862)
Wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

nr. 8
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 24 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat adequate en tijdige rechtsbijstand aan militairen, verdacht van strafbare feiten gepleegd in het kader van geweldsgebruik, gewenst is;

verzoekt de regering te komen met nadere voorstellen over hoe zij een onafhankelijke en deugdelijke advisering van die militairen over het inschakelen van rechtsbijstand zal realiseren en waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon