31 482 Cultuursubsidies 2009–2012

Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Aan u is toegezegd (Kamerstuk 31 482, nr. 44) dat u elk half jaar een voortgangsbericht ontvangt inzake de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam. Bij deze zend ik u het voortgangsbericht over de tweede helft van 2011. De kern is dat het project momenteel binnen de kaders van tijd en geld blijft.

Voortgang werkzaamheden

Het hoofdgebouw nadert zijn voltooiing. Het stucwerk en schilderwerk is grotendeels afgerond. De vloeren zijn merendeels gelegd en de chandeliers (kroonluchters) hangen in het Atrium (de binnenhoven). De bouwkundige oplevering van het hoofdgebouw en de overdracht van de aannemers aan de Rijksgebouwendienst is voorzien voor het voorjaar van 2012. Daarna volgt een periode van nazorg, waarin eventuele gebreken die bij oplevering zijn gebleken worden opgelost, alsook nog een aantal wat kleinere werkzaamheden wordt uitgevoerd. Na de zomer wordt het gebouw overgedragen aan het Rijksmuseum en start de herinrichting van het museum. Vitrines, tentoonstellingsvoorzieningen en circa 8000 objecten zullen hun nieuwe plek krijgen in het verbouwde museum. In 2012 wordt ook de restauratie van de Villa en de Teekenschool afgerond en wordt de tuin van het museum onderhanden genomen.

De heropening van het Rijksmuseum staat nog steeds gepland voor de eerste helft van 2013, conform planning.

Financiën

Bij de bouw zijn er geen bijzondere financiële ontwikkelingen. De aanbesteding van de inrichting van het gebouw is in volle gang. Meevallers en tegenvallers houden elkaar in evenwicht en het inrichtingsproject blijft momenteel binnen de financiële kaders. De vooruitzichten zijn dat het totale project kan sluiten binnen de afgesproken financiële kaders, mits er behoedzaam geacteerd blijft worden.

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Naar boven