Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131482 nr. 76

31 482 Cultuursubsidies 2009–2012

Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2011

Per brief (31 482, nr. 44) is aan u toegezegd dat u elk half jaar een voortgangsbericht krijgt over de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hierbij ontvangt u het voortgangsbericht over de eerste helft van 2011. De huidige stand van zaken is dat het project binnen de kaders van tijd en geld wordt uitgevoerd. Heropening van het museum is voorzien voor de eerste helft van 2013, conform de planning.

Voortgang werkzaamheden

De verbouwing van het hoofdgebouw vordert gestaag en verscheidene werkzaamheden zijn afgerond. De restauratie van de daken en de gevels is gereed en ook de ondergrondse en civieltechnische bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Naar verwachting zal het hoofdgebouw begin 2012 worden opgeleverd. Daarna volgt een periode van nazorg en vervolgens wordt het gebouw overgedragen aan het Rijksmuseum. Vanaf de tweede helft van 2012 wordt het Rijksmuseum ingericht en krijgen de schilderijen, beeldhouwwerken, meubels en kunstnijverheid hun plek in de nieuwe opstelling.

Enkele kleinere onderdelen, zoals de Villa en de tuin, worden eind 2012/begin 2013 afgerond.

Financiën

In het najaar 2011 wordt de inrichting van het gebouw in onderdelen aanbesteed. De aanbesteding van de tuin is voorzien voor eind 2011/begin 2012. Het project blijft op dit moment binnen de financiële kaders. Aangezien er nog twee jaar te gaan is, blijft financiële behoedzaamheid geboden teneinde het project binnen budget te kunnen afronden.

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra