31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HEINEN EN INGE VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 70

Voorgesteld 5 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het merendeel van de UBO’s op de deadline van 27 maart 2022 niet was geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;

overwegende dat bij ondernemers zorgen zijn over de privacy van gezins- en familieleden;

overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de komende maanden uitspraak doet over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register en dit kan leiden tot noodzakelijke wetswijzigingen;

verzoekt de regering tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen op te leggen en handhaving alleen risico gebaseerd plaats te laten vinden gericht op significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten;

verzoekt de regering tevens de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie onverkort op te volgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heinen

Inge van Dijk

Naar boven