Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631477 nr. 16

31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 17 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is om een openbaar UBO-register in te stellen, dat gegevens moet gaan bevatten over de uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten, waaronder ook van algemeen nut beogende instellingen (anbi's);

overwegende dat een anbi geen ultimate beneficial owner (UBO) kent;

verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten