31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 15 MOTIE VAN HET DE LEDEN GRASHOFF EN GROOT

Voorgesteld 17 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het UBO-register een belangrijke bron kan worden voor journalisten en onderzoekers bij hun werk om financiële misstanden en malversaties op te sporen;

overwegende dat het voor deze gebruikers van belang is dat het UBO-register eenvoudig doorzoekbaar is, en de data zo veel mogelijk open toegankelijk zijn;

overwegende dat de effectiviteit van het UBO-register onder druk staat als de kosten voor het gebruik ervan te hoog zijn en de gebruiksvriendelijkheid te laag is;

verzoekt de regering, bij het uitwerken van het wetsvoorstel rekening te houden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid voor journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties zoals Tax Justice,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Groot

Naar boven