Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631477 nr. 14

31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 17 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het UBO-register waardevol is bij het opsporen van criminelen, het voorkomen van het witwassen van geld en het voorkomen van terrorismefinanciering;

constaterende dat de richtlijn zowel de mogelijkheid biedt van een openbaar register, als de mogelijkheid van toegang voor in ieder geval drie categorieën gebruikers;

constaterende dat een openbaar UBO-register wordt voorgesteld door de Minister;

constaterende dat beide soorten registers volgens de Minister geschikt zijn om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan;

constaterende dat een openbaar register wel nadelige gevolgen heeft voor de privacy van (familie)bedrijven en ondernemers die een beperkt register niet heeft;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van het voorstel voor een UBO-register uit te gaan van een niet-openbare variant met toegang voor enkele categorieën gebruikers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries