Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631477 nr. 13

31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 17 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meldingsplichtige instellingen bij de voorgestelde contouren voor een UBO-register daaruit niet alle informatie kunnen halen die zij nodig hebben, omdat ze slechts beperkt toegang hebben;

constaterende dat dit zorgt voor extra administratieve lasten en het streven juist is om deze te verminderen;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van het voorstel voor een UBO-register in ieder geval te regelen dat ook de meldingsplichtige instellingen onder Wft-toezicht toegang krijgen tot de uitgebreidere informatie in het UBO-register,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries