Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931476 nr. 28

31 476 Patiënten- en cliëntenrechten

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2019

Bijgaand doe ik u de voortgangsrapportage van de ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018–2022 toekomen1. De voortgangsrapportage beschrijft de acties en resultaten van afgelopen jaar en de wijze waarop de samenwerking met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg is georganiseerd. Ook beschrijf ik welke ambities en resultaten we komend jaar willen realiseren.

Als bijlage bij de voortgangsrapportage stuur ik u:

  • Advies Commissie Governance van Kwaliteitsregistraties;2

  • Beschrijving van de voortgang per programmalijn;3

  • Evaluatie van de subsidieregeling Transparantie door het Zorginstituut;4

  • Transparantiemonitor van Nivel;5

  • Nulmeting voor de beleidsevaluatie van het programma Uitkomstgerichte zorg in het kader van «Lerend Evalueren» (Sira).6

De Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
6

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl