31 476 Patiënten- en cliëntenrechten

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2016

Tijdens het Algemeen Overleg Beleidsdoorlichting positie cliënt van 16 juni 2016 (Kamerstuk 32 772, nr. 15), heb ik toegezegd het rapport van Movisie naar aanleiding van een inventarisatie naar de verschillende vormen van cliëntondersteuning onder 29 gemeenten naar u toe te zullen zenden. Bijgevoegd treft u het rapport van Movisie aan1.

De Staatssecretaris zal uw Kamer binnenkort een brief sturen met daarin zijn visie op cliëntondersteuning in brede zin. Daarbij zal ook dit rapport betrokken worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven