Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931467 nr. 18

31 467
Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

nr. 18
MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ

Voorgesteld 18 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wetsvoorstel de burgemeester de mogelijkheid biedt, een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod of een meldplicht op te leggen;

overwegende, dat in dit verband een gelimiteerde thuisblijfplicht een toegevoegde waarde kan hebben;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in het kader van artikel 172a Gemeentewet een thuisblijfplicht op te leggen en de Kamer daarover vóór 1 juli 2009 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çörüz