Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931467 nr. 17

31 467
Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

nr. 17
MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld 18 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de gebieds- en groepsverboden nuttige aanvullingen zijn op de bestaande bevoegdheden van de burgemeester;

van mening, dat de rechtsbescherming tegen kortlopende gebieds- of groepsverboden tekortschiet omdat een bezwaarschrift daartegen niet-ontvankelijk wordt verklaard als het gewraakte verbod is verlopen;

van mening, dat het vragen om een voorlopige voorziening onvoldoende alternatief biedt voor het maken van bezwaar tegen kortlopende gebieds- of groepsverboden;

van mening, dat het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaar tegen een kortlopend gebieds- of groepsverbod er niet toe mag leiden dat iemand vanwege dat verbod in politieregisters blijft staan;

verzoekt de regering om voor het burgemeestersbevel de rechtsbescherming zodanig te verbeteren dat de betrokkene ook bij een kortlopende maatregel een middel krijgt om zijn recht effectief te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Anker

Griffith