Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931467 nr. 14

31 467
Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID GRIFFITH

Ontvangen 11 maart 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 172a, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt «of».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «; of», wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. zich na een bepaald tijdstip niet zonder begeleiding van een meerderjarig persoon op een voor het publiek toegankelijke plaats te bevinden, voor zover het een minderjarige betreft.

Toelichting

Deze wijziging beoogt de burgemeester de bevoegdheid te geven om een avondklok in te stellen voor jongeren die ernstige overlast veroorzaken. Ze mogen zich dan op grond van deze bevoegdheid niet langer na een bepaald tijdstip en zonder volwassene op een voor publiek toegankelijke plaats bevinden.

Griffith