Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931467 nr. 12

31 467
Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ

Ontvangen 10 maart 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt in artikel 509hh, vierde lid, «twee keer» vervangen door: drie keer.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe in artikel 509hh Sv de mogelijkheid om de gedragsaanwijzing drie keer te verlengen, zoals dit ook uit de tekst van het wetsvoorstel die aan de Raad van State volgde, opnieuw in het wetsvoorstel brengen. De officier van justitie moet niet onder tijdsdruk worden geplaatst. Het kan namelijk voorkomen dat de zaak waar iemand van wordt verdacht qua bewijs nog niet rond is. Het doel van de wet de samenleving beschermen tegen (verdere) overlast door de opgelegde gedragsaanwijzing, is derhalve meer gebaat bij de langere termijn van maximaal twaalf maanden.

Çörüz