31 460 Project SPEER

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2014

Na de voltooiing van de basisimplementatie medio 2015 zal ERP moeten blijven aansluiten op de organisatie en bedrijfsvoeringseisen, ook in de toekomst. In de laatste voortgangsrapportage basisimplementatie ERP (Kamerstuk 31 460, nr. 49) heb ik toegezegd u voor eind 2014 te informeren over de plannen hiervoor.

Het is helaas niet mogelijk gebleken de plannen tijdig vast te stellen. Het is mijn intentie om de Kamer hierover te informeren gelijktijdig met de voortgangsrapportage ERP over de tweede helft van 2014, te weten in februari 2015.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven