Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931439 nr. 15

31 439
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN DIBI

Voorgesteld 28 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat discriminatie in de horeca moet worden bestreden;

constaterende, dat er een landelijke telefoondienst en internetsite zijn voor het melden van discriminatie;

constaterende, dat in Breda en Utrecht meldingen van discriminatie ook via sms kunnen worden doorgegeven via respectievelijk Klacht 076 en FFmelden, waardoor de drempel om discriminatie te melden met name bij discriminerend deurbeleid in deze steden wordt verlaagd;

verzoekt de regering in meer grote steden een pilot uit te voeren met een sms-dienst voor het melden van discriminatie en bij succes een landelijke sms-dienst op te zetten in samenwerking met de landelijke vereniging Art. 1,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Dibi