Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201331412 nr. I

31 412 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

I BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2013

Hierbij deel ik u mede dat de Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 (Kamerstukken 31 412) op 15 maart 2013 in werking zal treden. De voor de inwerkingtreding van deze wet benodigde besluiten en de bijbehorende uitvoeringsregelingen worden op 15 februari 2013 in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerd.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp