Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131412 nr. 37

31 412 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het afsluiten van een abonnement niet gerekend moet worden tot de categorie rechtshandelingen waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen dergelijke rechtshandelingen zelfstandig verrichten, maar dat dit desondanks bij sms-diensten toch veelvuldig voorkomt en dat dit leidt tot hoge kosten bij minderjarigen en hun ouders;

verzoekt de regering voor aanbieders van premium sms-diensten verplicht te stellen dat zij zich er bij het afsluiten van abonnementen van vergewissen dat de gecontracteerde partij meerderjarig is en dit desgevraagd ondubbelzinnig kunnen aantonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen