31 412
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

nr. 17
MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 28 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat momenteel de consument onvoldoende beschermd is tegen bedrijven die malafide sms-diensten aanbieden;

van mening, dat een wettelijk regeling wenselijk is;

van mening, dat deze regeling er snel moet komen;

verzoekt de regering voor 9 februari 2010 met een nota van wijziging te komen op de Telecommunicatiewet waarin in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

– de rol van de telecomprovider;

– betalingsopschorting;

– aanprijzing van een dienst;

– bevestiging van een abonnement;

– bescherming van minderjarigen;

– gebruikersinformatie over de kosten van de dienst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Van Dam

Peters

Naar boven