Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031411 nr. 15

31 411 Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens)

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2010

Hierbij zend ik u een afschrift van het toezichtkader College voor Examens1. Op 1 oktober 2009 is de wet College voor Examens in werking getreden. In deze wet staat beschreven dat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit en het functioneren van het College voor Examens. Het College voor Examens wordt toegevoegd aan de Wet op het onderwijstoezicht in artikel 15f.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.