Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531409 nr. 87

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 87 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN JACOBI

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een goede inspectie van groot belang is maar dat uit onderzoek is gebleken dat de toezicht- en inspectietarieven voor de Nederlandse zee- en luchthavens maar ook in andere sectoren fors hoger liggen dan in omringende landen,

overwegende dat dit de concurrentiepositie van Nederland kan ondermijnen;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de onderhouds en toezichtskosten in Nederland naar beneden kunnen worden bijgesteld en daarbij te kijken naar een alternatief waaronder private inspecties die vervolgens door de Nederlandse betrokken inspectie kunnen worden gecontroleerd, wat kan leiden tot een daling van de Nederlandse inspectie- en toezichtskosten, en vooruitlopend hierop deze kosten voor alle sectoren niet te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Jacobi