Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531409 nr. 83

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN HELVERT

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sprake is van veel overlast van snelvaarders op het water, zoals op de Waddenzee, in waterrijke binnensteden en de binnenwateren;

overwegende dat een relatief kleine groep schippers verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van deze overlast;

overwegende dat niet alleen de veiligheid van medewatergebruikers, maar ook het plezier van medewatergebruikers en de leefbaarheid voor omwonenden door deze kleine groep wordt aangetast;

overwegende dat de pakkans op overtredingen als snelvaren, geluidsoverlast, watervervuiling, dronkenschap en andere overlast gevende en gevaarlijke overtredingen laag is, en dat het voor de politie en andere handhavende diensten onnodig ingewikkeld en arbeidsintensief is om dit huftergedrag aan te pakken;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de handhaving op het water slimmer en eenvoudiger kan worden gemaakt en hierbij een alternatief voor heterdaad en de mogelijkheden van moderne media te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Helvert