Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331409 nr. 50

31 409 Zeevaartbeleid

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 14 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de binnenvaartsector al langere tijd in een crisis verkeert;

  • deze crisis structureel van aard is;

  • overcapaciteit leidt tot extra milieubelasting wegens inefficiënt varen met halflege schepen;

  • sanering via normale marktwerking tot een verdere neerwaartse spiraal leidt;

  • banken van faillerende ondernemers voor een groot deel gefinancierd hebben onder de voorwaarden van het borgstellingskrediet MKB;

constaterende dat het mededingingsrecht onder bepaalde voorwaarden ruimte biedt tot tijdelijke aanpassing van de mededingingsregels;

constaterende dat de samenwerkende binnenvaartsector werkt aan een pakket crisismaatregelen waarbij onder andere grotere verouderde en minder schone schepen gesloopt kunnen worden en grotere nieuwe schepen van bedrijven die failliet zijn gegaan een aantal jaren aan de kant gehouden kunnen worden;

verzoekt de regering, zich proactief in te zetten om de binnenvaartsector (onder andere richting banken en NMa) te ondersteunen om tot een breed gedragen en binnen de strakke mededingingsregelgeving passend voorstel te komen;

verzoekt de regering voorts om in Europees verband op te roepen tot steun voor de aanmelding van de binnenvaartsector bij de Europese Commissie als crisissector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries