Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131409 nr. 36

31 409 Zeevaartbeleid

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2011

Tijdens het AO zeehavens/zeevaart van 18 november 2010 (kamerstuk 31 409, nr. 34) heb ik u toegezegd vóór 1 juli 2011 te komen met een reactie op het Briefadvies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat Gateway Holland.

Op 17 juni is het Topteam Logistiek gekomen met zijn Adviesrapport Partituur naar de top. In dit adviesrapport gaat het Topteam in op en adviseert het over de samenwerking tussen Nederlandse zeehavens. Ook adviseert het Topteam over een nauw verwant thema, het kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten.

Daarom zal ik mijn visie op havensamenwerking en samenwerking van havens en achterlandknooppunten, en daarmee mijn reactie op het Briefadvies van de Raad van Verkeer en Waterstaat, meenemen in de kabinetsreactie op de Adviesrapporten van de verschillende topteams. Deze kabinetsreactie is toegezegd voor Prinsjesdag.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus