Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931409 nr. 244

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 244 MOTIE VAN DE LEDEN DE PATER-POSTMA EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij een verbod op varend ontgassen er meer zogenaamde kegelligplaatsen moeten zijn voor schepen met gevaarlijke stoffen;

overwegende dat er spoedig meer kegelligplaatsen nodig zijn zodat binnenvaartschippers zich aan de regels kunnen houden;

overwegende dat vaarwegbeheerders zelf verantwoordelijk zijn voor aanpassing van ligplaatsen of realisatie van nieuwe kegelligplaatsen;

verzoekt de regering, om samen met andere vaarwegbeheerders spoedig en doortastend geschikte kegelligplaatsen feitelijk te realiseren en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-Postma

Remco Dijkstra