Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931409 nr. 243

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 243 MOTIE VAN HET LID VAN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Inspectie SZW in 2014 een boete van 1 miljoen euro heeft uitgedeeld aan de rederij die het cruisesschip Oasis of the Seas exploiteert, terwijl het onderhoud van dergelijke schepen wordt uitgevoerd door een crew van buitenlandse arbeidskrachten aangevuld met werknemers vanuit Nederland;

overwegende dat de Nederlandse maritieme sector sindsdien het trieste jubileum viert van al vijf jaar lang geen groot onderhoud en renovatie meer aan internationale cruiseschepen in Nederlandse droogdokken en dat de Nederlandse maritieme sector hierdoor enorme financiële schade heeft opgelopen;

constaterende dat eindeloos overleg tussen vakbonden en werkgevers tot op heden tot weinig resultaat heeft geleid en geen soelaas biedt;

van mening dat het kabinet meer dan genoeg geduld heeft gehad en nu op korte termijn de knoop moet doorhakken om een einde te maken aan dit concurrentienadeel voor de Nederlandse maritieme sector;

verzoekt de regering, voor 1 oktober 2019 een toereikende oplossing te vinden en duidelijkheid te verschaffen aan de gehele (internationale) sector om zo Nederland als maritieme natie weer positief op de kaart te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra