Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931409 nr. 215

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 215 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 205

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het varend ontgassen chemische stoffen vrijkomen die gezondheidsrisico's kunnen opleveren en het milieu vervuilen;

constaterende, dat het varend ontgassen op zijn vroegst in 2020 landelijk wordt verboden;

overwegende, dat het wenselijk is dat het varend ontgassen zo snel mogelijk verboden moet worden;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen het verbod op varend ontgassen door andere landen zo snel mogelijk te laten ratificeren en de Kamer hierover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin