Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931409 nr. 213

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID VAN AALST C.S.

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door onduidelijkheid in de triage sprake is van onnodig rumoer op het water;

verzoekt de regering, voorstellen te doen om te komen tot een helder protocol binnen het kader «de reddingsmaatschappij redt, de bergers slepen en bergen» en daarbij in ieder geval in te gaan op een duidelijke triage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Von Martels

Laçin