Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931409 nr. 211

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de zeescheepvaart een significante bijdrage levert aan de mondiale CO2-uitstoot;

overwegende dat Nederland de ambitie heeft om volledig circulair te zijn in 2050;

overwegende dat de Nederlandse havens een belangrijke rol spelen in zowel de energietransitie als de transitie naar een circulaire economie;

verzoekt de regering, een visie te ontwikkelen op de rol van de havens in zowel de klimaat- als de circulaire transitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger